Certificaten

Gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit (in het Engels: Health, Safety, Security, Environment and Quality, afgekort HSSEQ) zitten in het DNA van de MSO Group. Een veilige werkomgeving, tezamen met het naleven van wet- en regelgeving, is een basiselement voor alle werkzaamheden. De MSO Group streeft naar een incidentvrije werkomgeving, iedere dag en overal.

Certificering

Kundigheid wordt aangetoond door het volgen van de juiste processen en het optimaal uitvoeren van werkzaamheden. Echter, zeker in de (petro)chemische industrie is het essentieel om deze kundigheid aan te kunnen tonen middels certificering. De MSO Group is voorzien van alle benodigde certificaten. Ons opgeleid personeel is altijd in staat om alle werkzaamheden vakkundig en conform de hedendaagse eisen uit te voeren.

Een jaarlijkse interne audit toetst onderstaande normen. Ook vinden er onaangekondigd externe audits van de certificerende instelling plaats op projectlocaties en op kantoor. Eventuele aandachtspunten worden aangepast in de processen van de MSO Group. Het personeel en de eventuele onderaannemers worden hierover via toolboxmeetings geïnformeerd.