Am I Safe? Go!

Am I Safe? Go!

Het creëren van een veilige werkomgeving in combinatie met het handhaven van de regels zoals vereist door de wetgeving vormen de basis voor de werkzaamheden die door de medewerkers van de MSO Group worden verricht. Alle medewerkers van de MSO Group krijgen van ons uitgebreide instructies over onze eigen veiligheidsregels: Veilig in tien stappen.

Deze instructies worden op de eerste werkdag en als onderdeel van onze ''Am I Safe? Go!'' campagne gegeven. Ook gaan we ieder jaar dieper in op één van de veiligheidsregels. Zo hebben we het afgelopen jaar de belangrijkste PBM’s besproken, en richten we ons momenteel op gereedschappen.

Elk kwartaal belonen we onze medewerkers voor veilig werken en voor het veilig houden van zichzelf en anderen op de werkplek met onze Am I Safe Go Award. Onze hall of famers en alle informatie over de Am I Safe Go Campagne is terug te vinden op deze pagina.

LMRA

Een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) wordt door onze medewerkers dagelijks op de werkplek en altijd direct voor aanvang van de werkzaamheden uitgevoerd. De medewerker van de MSO Group hebben hiervoor een LMRA kaart bij zich. Deze geldt enerzijds als geheugensteuntje welke stappen er doorlopen moeten worden en anderzijds als een reminder dat ze de LMRA uitvoeren wanneer dat nodig is. 

Geen risico met arbeidsmiddelen voor een Go!

Afgelopen jaar stond de veiligheidscampagne van de MSO Group in het teken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Onder de campagnenaam “Draag je PBM’s voor een Go’’ hebben we de tien belangrijke en meest gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen uitgelicht en besproken. Deze campagne is met succes afgerond.

Daarom lanceren we vanaf september 2023 de nieuwe veiligheidscampagne “Geen risico met arbeidsmiddelen voor een Go!’’ In deze campagne staan kennis, procedures, documentatie, regel- & wetgeving en keuringen van arbeidsmiddelen centraal. Deze onderwerpen zullen voor de tien meest gebruikte arbeidsmiddelen besproken worden tijdens elke toolbox. De veiligheidscampagne sluit daarnaast aan op veiligheidsregel nr. 5 van de MSO Group: “Ik werk alleen met goedgekeurde en CE-gemarkeerde gereedschappen, hijsmiddelen of materieel’’.

Introductie Campagne Arbeidsmiddelen

Veilig werken met een vorkheftruck

Veilig werken met een slijptol

Veilig werken met een stofzuiger

Veilig werken met hijsgereedschap

Veilig werken met een reciprozaag

Veilig werken met een snijbrander

Veilig werken met een graafmachine

Veilig werken met een hoogwerker

Juni 2024

tba

Juli 2024

tba

Augustus 2024

tba

Draag je PBM's voor een Go!

In 2022 is de PBM’s campagne ‘’Draag je PBM’s voor een GO!’’, in het verlengde van de campagne ‘’Am I Safe? Go!’’ gestart. Iedere maand hebben we een belangrijk persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) uitgelicht. We vinden het binnen de MSO Group namelijk erg belangrijk dat iedereen die werkzaam is voor ons het belang van het gebruik van de voorschreven beschermingsmiddelen inziet. Door het dragen van de juiste PBM’s verklein je namelijk de risico’s die je loopt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. De campagne is in augustus 2023 succesvol afgerond. Hieronder kun je alle informatie die tijdens de campagne is gedeeld terug vinden.

Informatie PBM Hoofdbescherming

Informatie PBM Gehoorbescherming

Informatie PBM Oogbescherming

Informatie PBM Lichaamsbescherming

Informatie PBM Gasdetectie

Informatie PBM Adembescherming

Informatie PBM Valbeveiliging

Informatie PBM Veiligheidsschoeisel

Informatie PBM Hoge Zichtbaarheidskleding

Informatie PBM Veiligheidshandschoenen

Am I Safe? Go! Awards

Veilig werken staat binnen de MSO Group hoog in het vaandel. Mede daarom wordt de ‘’Am I Safe? Go! Award’’ ieder kwartaal uitgereikt aan medewerkers die de beste veiligheidsmeldingen doen. Deze meldingen worden gedaan voor en door onze eigen medewerkers en kunnen betrekking hebben op het voorkomen van bijna-ongevallen of gevaarlijke situaties, en mogen ook een idee zijn over hoe het werk beter en veiliger uitgevoerd kan worden. Sinds de invoering van de Am I Safe? Go! Award hebben we op de afdeling HSSEQ al tientallen nuttige meldingen binnen gekregen, die stuk voor stuk hebben bijgedragen aan een veiligere werkomgeving!

Am I Safe Go Award Dhr
Am I Safe Go Award Dhr
Am I Safe Go Award Dhr
Am I Safe Go Award Dhr
Am I Safe Go Award Dhr
Am I Safe Go Award Dhr
Am I Safe Go Award Dhr
Am I Safe Go Award Dhr
Am I Safe Go Award Dhr Rijna
Am I Safe Go Award Dhr Pekelaer
q 0
q 0