CO2 Prestatieladder

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is besloten om de CO2-prestatieladder op te zetten om zo een beter inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot. Door het maken van onze CO2-footprint zijn onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht.

De MSO Group communiceert ieder half jaar het energiebeleid, de CO2-footprint en de reductiedoelstellingen intern en extern. Het niveau waarop de MSO Group omgaat met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO2-prestatieladder stelt voor niveau 5.

A: Inzicht

De MSO Group heeft het eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2020 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B: Reductie

De MSO Group heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief ons CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C: Communicatie

De MSO Group communiceert ieder half jaar publiekelijk over het energie reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D: Participatie

De MSO Group neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief : Werkgroep CO2 en KAM Bewust ondernemen.

Duurzaamheidsdoelstelling MSO Group 2023

De MSO Group heeft de uitstoot van CO2 in de afgelopen twee jaar met meer dan de helft terug gedrongen. Deze vermindering staat gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 860 huishoudens!

Het is onze ambitie om jaarlijks minder CO2 uit te stoten. Onder andere door het gebruik van schaftwagens met zonnepanelen, CO2 zuinige voertuigen, elektrisch materieel en bewustwordingscampagnes voor ons personeel. De onderstaande infographic laat onze cijfers van 2022 zien.

MSO Group CO2 prestatieladder duurzaamheidsdoelstelling 2023

Scope 1:

  • Verwarming kantoor en overige bedrijfsgebouwen
  • Brandstofverbruik wagenpark (bedrijfswagens)
  • Brandstofverbruik materieel.

Scope 2:

  • Elektriciteit kantoor en overige bedrijfsgebouwen
  • Zakelijke kilometers in privé auto’s

Scope 3:

  • Reductie CO2 uitstoot van goederen en diensten

Wilt u meer algemene informatie over de CO2-prestatieladder ? Deze kunt u vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van de MSO Group.