CO2 Prestatieladder

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is besloten om de CO2-prestatieladder op te zetten om zo een beter inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot. Door het maken van onze CO2-footprint zijn onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht.

De MSO Group communiceert ieder half jaar het energiebeleid, de CO2-footprint en de reductiedoelstellingen intern en extern. Het niveau waarop de MSO Group omgaat met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO2-prestatieladder stelt voor niveau 5.

A: Inzicht

De MSO Group heeft het eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2020 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B: Reductie

De MSO Group heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief ons CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C: Communicatie

De MSO Group communiceert ieder half jaar publiekelijk over het energie reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D: Participatie

De MSO Group neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief : CO2 initiatief Samen Slim Besparen van KAM Adviseur Holland.

MSO Group CO2 prestatieladder jaarcijfers 2023

De MSO Group heeft de uitstoot van CO2 in de afgelopen jaren met meer dan de helft terug gedrongen. In 2023 hebben we onze CO2 uitstoot met meer dan 450 ton teruggebracht ten opzichte van 2020.Voor scope 3 hebben we een reductie van 3.72% behaald.

Het is onze ambitie om jaarlijks minder CO2 uit te stoten. Deze ambitie maken wij waar door onder andere het gebruik van elektrische kranen, elektrisch materieel, schaftketen en deco-units met zonnepanelen, CO2 neutrale voertuigen, een CO2 zuinig kantoorpand en bewustwordingscampagnes voor ons personeel. De onderstaande infographic laat onze cijfers van 2023 zien.

Scope 1:

  • Verwarming kantoor en overige bedrijfsgebouwen
  • Brandstofverbruik wagenpark (bedrijfswagens)
  • Brandstofverbruik materieel.

Scope 2:

  • Elektriciteit kantoor en overige bedrijfsgebouwen


Wilt u meer algemene informatie over de CO2-prestatieladder ? Deze kunt u vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van de MSO Group.